Weryfikacja kompetencji - czy to konieczne?

Weryfikacja kompetencji pracownikow
Autor @admin · 17-02-22

Kompetencje pracowników możesz zweryfikować na kilka sposobów. Jednym ze sposobów jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej opartej na kompetencjach. Innym sposobem jest użycie narzędzia oceny, które mierzy wiedzę, umiejętności i zdolności wymagane do pracy.

Co zrobić gdy nie mamy pewności co do kompetencji pracownika?

posiadali wszystkie kompetencje, które są potrzebne do osiągnięcia sukcesu ich firmy.

Kiedy pracownikowi brakuje pewnych kompetencji, może być trudno określić, jakie działania należy podjąć. Niektóre firmy mogą zdecydować się na ich zwolnienie, podczas gdy inne mogą zdecydować się na powierzenie im większej odpowiedzialności, aby zrekompensować brak umiejętności.

Metody weryfikacji kompetencji pracowników

Jeśli nie masz pewności co do kompetencji swojego pracownika, możesz zrobić kilka rzeczy.

Zapytaj o portfolio: Pracownicy posiadający portfolio wcześniejszej pracy częściej będą kompetentni w zakresie umiejętności, które prezentują w swojej pracy.

Poproś o przeglądy wyników: Przeglądy wyników dają wgląd w to, jak pracownicy wykonują swoją pracę i co muszą poprawić.

Przeprowadzanie wywiadów: Wywiady mogą służyć jako narzędzie do oceny, jak dobrze pracownicy znają kulturę firmy i jak do niej pasują

Jak weryfikować kompetencje pracowników?

Aby zweryfikować kompetencje pracowników, organizacja powinna wziąć pod uwagę różne czynniki. Na przykład powinien uwzględniać umiejętności, doświadczenie i wykształcenie pracownika.

Kluczem do weryfikacji pracowników jest jasne określenie, jakie kompetencje są wymagane na danym stanowisku. Można to osiągnąć, oceniając pracę wykonaną przez każdego pracownika w przeszłości i oceniając jego wydajność według tych kryteriów.