Jakie czynności podlegają audytowi podatkowemu?

Audyt podatkowy firmy
Autor @admin · 10-11-21

Audyt podatkowy to proces, który ma na celu zapewnienie, że firmy i organizacje płacą podatki zgodnie z prawem.

Audyt podatkowy może być korzystny zarówno dla firmy, jak i jej pracowników. Na przykład organizacja może skorzystać z audytu podatkowego, aby dowiedzieć się, gdzie mogła stracić pieniądze lub gdzie mogła przepłacać. Ponadto, jeśli pracownik dowie się, że otrzymał zaniżone wynagrodzenie, łatwiej mu złożyć skargę u pracodawcy.

Jakie ryzyko wiąże się z nieprzeprowadzeniem audytu podatkowego?

Korzyści z przeprowadzenia kontroli podatkowej jest wiele, ale ważne jest również, aby wziąć pod uwagę ryzyka. Jeśli nie przeprowadzasz audytu, istnieje szansa, że brakuje Ci kluczowych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane przeciwko Tobie w przyszłości.

Ryzyko związane z nieprzeprowadzeniem kontroli podatkowej obejmuje kary i grzywny, które mogą skutkować bardzo dużymi stratami finansowymi. Jeśli Twoja firma została uznana za winną uchylania się od płacenia podatków lub oszustwa, może zostać zlikwidowana.

Czego spodziewać się podczas audytu podatkowego?

Audyty podatkowe to kluczowy element procesu prowadzenia firmy. Mogą być czasochłonne i żmudne, ale są niezbędne, aby zachować zgodność z prawem.

Poniżej znajduje się lista niektórych rzeczy, których powinieneś się spodziewać podczas audytu podatkowego:

  • Zostaniesz poproszony o dostarczenie dokumentacji wszystkich wydatków poniesionych w danym roku.
  • Będziesz musiał zidentyfikować wszystkie źródła dochodu, w tym zarobki, odsetki, dywidendy, zyski/straty kapitałowe i inne dochody, takie jak tantiemy lub nagrody.
  • Twoje dane zostaną zbadane pod kątem wszelkich rozbieżności i możesz zostać poproszony o pytania dotyczące Twojej sytuacji finansowej lub wydatków osobistych.

Jakie są rodzaje audytów podatkowych?

Istnieje wiele rodzajów audytów podatkowych w przedsiębiorstwach, ale najbardziej powszechne to: podatek dochodowy od osób prawnych, zyski i straty kapitałowe, podatki od wynagrodzeń, podatki od sprzedaży i akcyzy.

Jakie są etapy audytu podatkowego?

Jeśli firma jest audytowana, przechodzi przez cztery etapy. Najpierw do firmy zostanie wysłany list kontrolny. Następnie firma otrzyma pismo z umówionym terminem przeprowadzenia audytu. Trzeci etap to sytuacja, w której firma będzie musiała przedstawić określone dokumenty i przedłożyć je audytorowi. Czwarty etap polega na tym, że audytor przychodzi i przeprowadza fizyczną kontrolę wszystkich zapisów w celu oceny, czy są one dokładne i kompletne.

Jeśli jesteś pracownikiem firmy, która przechodzi przez te etapy, powinieneś upewnić się, że wiesz, jak działają te kroki, abyś mógł przygotować się na to, co nadejdzie.

Jakie korzyści płyną z audytu podatkowego?

Audyty podatkowe niosą ze sobą wiele korzyści. Po pierwsze, pomagają firmie identyfikować i korygować błędy w ich zeznaniach podatkowych. Pomagają także firmie identyfikować nowe źródła przychodów i zmniejszać ryzyko uchylania się od płacenia podatków.

Audyty pomagają również pracownikom, dając im szansę zrozumienia, w jaki sposób pracodawca zarządza swoimi finansami. Mogą również dać pracownikom szansę na lepsze zrozumienie tego, co robią i jak mogą poprawić swoje umiejętności.