Jak przeprowadzić audyt umów z kontrahentami?

Audyt umow z kontrahentami
Autor @admin · 23-01-22

Podczas audytu umowy z kontrahentem ważne jest, aby wiedzieć, jakie są warunki pracy. Obejmuje to wiedzę o tym, ile czasu jest przydzielone na pracę i czy istnieją jakiekolwiek wyłączenia dotyczące niektórych rodzajów pracy.

Audytowanie umów z wykonawcami może być trudne, ponieważ mają oni inne oczekiwania niż organizacja. Ważne jest, aby zrozumieć, jaki rodzaj pracy wykona wykonawca i jak długo ma to zrobić.

Czego spodziewać się podczas audytu umów z kontrahentami?

Audytowanie umów z kontrahentami to powszechna praktyka w firmach. Pomaga im to nadążyć za zobowiązaniami prawnymi i uniknąć ewentualnych sporów w przyszłości.

Podczas audytu umów firmy powinny być świadome następujących kwestii:

 • Jakie są strony zaangażowane w umowę?
 • Jakie są ich prawa i obowiązki?
 • Kto ma uprawnienia do podejmowania decyzji dotyczących umowy?
 • Ile czasu zajmuje rozstrzygnięcie sporu w przypadku niewywiązania się z umowy?

Jakie są etapy audytu umów z kontrahentami?

Etapy audytu umów z kontrahentami to:

 • Umowa zostaje podpisana i organizacja zatrudnia wykonawcę.
 • Firma lub organizacja przedstawia umowę audytorowi.
 • Audytor dokonuje przeglądu umowy i rozpoczyna pracę nad nią.
 • Audytor kończy swoją pracę i przesyła raport do firmy lub organizacji.

Jak uniknąć błędów podczas zawierania umów z kontrahentami?

Błędy mogą być kosztowne, gdy masz do czynienia z kontrahentami. Oto kilka wskazówek, które pomogą uniknąć błędów, które mogą prowadzić do naruszenia umowy.

Unikanie błędów w umowach:

 • Nie rób żadnych założeń co do tego, co wykonawca dla Ciebie zrobi. Musisz jasno opisać, za jakie zadania i rezultaty będą oni odpowiedzialni, a także jak i kiedy je wykonają.
 • Upewnij się, że masz pisemną umowę podpisaną przez obie strony. Gwarantuje to, że warunki umowy są jasne i wykonalne.
 • Upewnij się, że Twoja firma lub organizacja posiada proces audytu przed podpisaniem jakichkolwiek umów z zewnętrznymi wykonawcami.

Jakie błędy popełniają przedsiębiorcy podczas zawierania umów z kontrahentami?

Nie jest łatwo uniknąć błędów przy zawieraniu umów z wykonawcami. Dlatego ważne jest, aby mieć jasny dokument, do którego można się odwołać.

Oto niektóre błędy popełniane przez przedsiębiorców:

 • Brak umowy na początku projektu.
 • Brak jasnego zrozumienia, z czym wiąże się projekt.
 • Brak jasnego określenia, jak wygląda projekt i dotrzymanie terminów.