Audyt systemu kontroli wewnętrznej - na co zwrócić uwagę?

audyt systemu kontroli wewnetrznej firmy
Autor @admin · 07-01-22

Audyt systemu kontroli wewnętrznej to proces oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej organizacji. Zwykle ma to na celu zapewnienie, że aktywa i zasoby organizacji są właściwie zarządzane i nie są niewłaściwie wykorzystywane.

Audyt systemu kontroli wewnętrznej - jak go przeprowadzić?

Audyt systemu kontroli wewnętrznej przeprowadzany jest w celu zapewnienia zgodności organizacji z jej własnymi politykami i procedurami. Może to zrobić kierownictwo, pracownicy lub strona trzecia.

Firma przeprowadza audyt, aby upewnić się, że przestrzega własnych zasad i procedur. Celem audytu jest upewnienie się, że firma działa zgodnie z własnymi standardami i nie narusza żadnych przepisów prawa.

Audyt systemu kontroli wewnętrznej powinien być przeprowadzony w sposób zapewniający maksymalną przejrzystość wewnątrz organizacji. Pozwoli to na lepsze podejmowanie decyzji i dokładniejsze raportowanie.

W celu przeprowadzenia skutecznego audytu systemu kontroli wewnętrznej ważne jest, aby kierownictwo miało jasne zrozumienie tego, czego od niego oczekuje, a także czego od niego oczekuje.

Audyt systemu kontroli wewnętrznej - czym jest?

Audyty systemu kontroli wewnętrznej powinny być przeprowadzane przez niezależną stronę trzecią. Audytor przedstawi następnie swoje ustalenia firmie, która może zdecydować, jak ulepszyć swój system pod kątem przyszłych audytów.

Audyt kontroli wewnętrznej powinien obejmować próbkowanie danych zarówno jakościowych, jak i ilościowych z różnych źródeł, takich jak: sprawozdania finansowe, ewidencja księgowa, ewidencja inwentaryzacyjna, ewidencja płac, ewidencja zakupów itp.

Audyt systemu kontroli wewnętrznej - wpływ na funkcjonowanie firmy

Stwierdzono pozytywny wpływ audytu systemu kontroli wewnętrznej na działalność firmy. Na przykład pomaga we wczesnej identyfikacji ryzyka związanego z nową działalnością biznesową, której można zapobiec, zanim firma poniesie jakiekolwiek straty.

Audyt systemu kontroli wewnętrznej - etapy

Audyt systemu kontroli wewnętrznej to proces oceny i oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej organizacji.

Firma musi przejść audyt, aby upewnić się, że przestrzega wszystkich wytycznych. Proces obejmuje trzy etapy:

  • Identyfikacja i ocena ryzyka w firmie
  • Zaprojektowanie planu, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu tych zagrożeń
  • Wdrożenie środków w celu zmniejszenia tych zagrożeń