KOORDYNATOREM KLASTRA JESTINSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESUnetrix group sp. z.o.o.

O nas klaster-group.pl

Klaster-Group.pl

Klaster-Group.pl  powstał  14 stycznia 2011 roku w wyniku umowy partnerskiej pomiędzy spółkami Netrix Group sp. z o.o., BASoft sp. z o.o. oraz  ICT Solutions Cezary Sieńczyk. Klaster-Group.pl jest inicjatywą podmiotów, które dążą do zrealizowania wspólnej misji i osiągnięcia wspólnych celów.  Klaster integruje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku informatycznym
i teleinformatycznym, bądź świadczące usługi dla podmiotów z tego sektora. Koordynatorem klastra jest Instytucja Otoczenia Biznesu Netrix-Group Sp. z o.o.

Misja Klaster-Group.pl

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i dynamiki przedsiębiorstw branży informatycznej
i teleinformatycznej dzięki wzajemnej współpracy oraz szybki i efektywny transfer wiedzy oraz technologii poprzez współdziałanie i kooperację z jednostkami badawczo-naukowymi.

Wizja Klaster-Group.pl

Wysoka konkurencyjność regionalnych środowisk biznesowych i naukowo-badawczych oraz rozwinięta infrastruktura systemu innowacji w branży ICT co wpłynie na  przyciągnięcie  firm krajowych i zagranicznych , inwestycji oraz czołowych specjalistów branży ICT.

Technologie informacyjno - komunikacyjne mają obecnie ogromny wpływ na całą gospodarkę globalną. Są czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy oraz zatrudnienie. Ich rozwój z roku na rok postępuje w bardzo szybkim tempie. Oznacza to, że firmy aby utrzymać trwały rozwój, powinny budować przewagę konkurencyjną opartą na wiedzy i innowacyjnych technologiach.
Jednym ze sposobów zapewnienia nieustającego transferu wiedzy oraz dostępu do ciągle specjalizujących się i zaawansowanych technologii jest powiązanie klastrowe. Umożliwia ono wymianę informacji biznesowych, przepływ umiejętności oraz ułatwia interakcje pomiędzy firmami i instytucjami eksperckimi takimi jak organizacje badawcze oraz edukacyjne. O nas Klaster.Info.PL
 
 
 
<