KOORDYNATOREM KLASTRA JESTINSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESUnetrix group sp. z.o.o.

Członkowie
klastra

Powrót do strony głównej
Euro-Konsult sp. zo.o.

Euro-Konsult sp. zo.o.

Firma Euro - Konsult od wielu lat oferuje swoim klientom kompleksową obsługę w zakresie pozyskiwania bezzwrotnych środków finansowych z unijnych funduszy i programów pomocowych.

Euro-Konsult sp. zo.o.
Firma Euro - Konsult od wielu lat oferuje swoim klientom kompleksową obsługę w zakresie pozyskiwania bezzwrotnych środków finansowych z unijnych funduszy i programów pomocowych.  Specjalizuje się w opracowywaniu wniosków aplikacyjnych dla przedsiębiorstw oraz samorządów lokalnych. Przedsiębiorcom, niezależnie od branży, w której prowadzą działalność oferuje przygotowanie wniosku o pomoc finansową wraz z niezbędnymi załącznikami (biznes plany, studia wykonalności) dla inwestycji polegających między innymi na zakupie środków transportu, zakupie maszyn i urządzeń, rozbudowie i modernizacji istniejących obiektów firmy, budowie nowych pomieszczeń administracyjnych,  biurowych oraz hal produkcyjnych, wdrażaniu nowych technologii.
Oprócz wymienionej działalności Euro-Konsult zajmuje się również organizacją specjalistycznych szkoleń o różnorakiej tematyce. Przedsięwzięcia, które do tej pory zrealizował zakończyły się sukcesem. Uczestnicy oferowanych przez firmę Euro-Konsult szkoleń byli bardzo zadowoleni zarówno z samej organizacji jak i z zakresu tematyki. Zdobyta wiedza, nabyte umiejętności
i kompetencje sprawiły że poprawiła się ich pozycja zawodowa na rynku pracy. Dotychczas z oferty szkoleniowej firmy skorzystało blisko 4000 osób z terenu całego kraju.
 
 
 
<