Wysoka skuteczność pisania wniosków przez Netrix Group została potwierdzona kolejnymi projektami, które weszły w fazę realizacji.

Instytucja Otoczenia Biznesu Netrix Group, koordynator działań naszego klastra, z przyjemnością informuje o aktualnej liście realizowanych projektów, które uzyskały dofinansowanie.

Netrix S.A.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.

„Utworzenie laboratorium do projektowania, diagnostyki i pomiarów systemów elektronicznych i tomografii przemysłowej”.

Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie i rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności stworzenia w pełni funkcjonalnego laboratorium technik tomograficznych. Laboratorium zostanie wyposażone m.in. w specjalistyczną aparaturę oraz stanowiska konstrukcyjno-pomiarowe.

Realizowany projekt wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. oraz Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Informatycznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I ROZWÓJ Działanie 1.2.

„Hybrydowy system nawigacji w budynkach z zastosowaniem inteligentnych metod analizy obrazu i technologii lokalizacji radiowej”.

Celem projektu jest umożliwienie określenie pozycji człowieka w zamkniętych pomieszczeniach z wysoką precyzją. Działanie systemu będzie opierało się o sygnały Bluetooth 4.0 Low Energy zgodnie ze standardami Beacon. Projekt będzie wykorzystywał nowe procedury i algorytmy w zakresie informatyki teoretycznej i matematyki numerycznej z zastosowaniem inteligentnych algorytmów, co w rezultacie przyczyni się do uzyskania znacznie tańszego niż obecne systemu do lokalizacji wewnątrz budynku.

Netrix Group

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.2 Badania celowe.

„Stworzenie inteligentnego systemu analizy danych wieloźródłowych służącego do monitorowania zachowań konsumenckich oraz urządzenia do przesyłania danych z systemów POS”.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu do analizy danych wieloźródłowych, zachowań ludzi, procesów biznesowych, eksploracji danych, a w wyniku tego utworzenie i udostępnianie nowych ulepszonych procedur i rozwiązań.

Szukasz dofinansowania?

Skontaktuj się z nami:

Netrix Group Sp. z o.o.

Związkowa 26

20-148 Lublin

Tel. +48 81 463 42 41

biuro@netrix.com.pl