Miło nam poinformować, iż koordynator działań naszego klastra, firma Netrix Group Sp. z o.o. otrzymała akredytację mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu o profilu Centrum Innowacji.

Uzyskana akredytacja obowiązuje przez najbliższe 2 lata, to jest do 9 listopada 2018 roku.

Lista akredytowanych ośrodków została opublikowana na stronie innowacyjni.mazovia.pl.

Co mogą zyskać firmy MŚP dzięki nam?

Dzięki akredytacji jesteśmy w stanie zagwarantować firmom z sektora MŚP dostęp do najwyższej jakości usług prorozwojowych w oparciu o określone standardy działania, kompetencje i zasoby. Jako element systemu wsparcia innowacyjności na Mazowszu, akredytacja stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu usług, które realizowane są w zindywidualizowany i ściśle dopasowany do potrzeb przedsiębiorcy sposób.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa zyskują możliwość profesjonalnego wsparcia podejmowanych działań, które z naszą pomocą przyczynią się do rozwoju i wzrostu ich konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym.

Przedsiębiorcy mogą również liczyć na profesjonalne wsparcie w ramach trwających projektów i konkursów RPO WM 2014-2020.

Jesteś zainteresowany usługami IOB dla MŚP?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Twojej firmie wznieść się na wyżyny innowacyjności:

Centrala Lublin

Związkowa 26
tel.: +48 81 463 42 41
e-mail: biuro@netrix.com.pl

Oddział Warszawa

Chałubińskiego 8
tel.: +48 22 211 15 65
e-mail: warszawa@netrix.com.pl