Od 31 sierpnia firmy z sektora MŚP z województwa mazowieckiego mogą starać się nawet do 70 000 zł dofinansowania.

dofinansowania system erp

Dotację można uzyskać w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP (typ projektu „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo”) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Kryteria dofinansowania:

  • kiedy: do 2 listopada 2016 r.,
  • dla kogo: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • maksymalna wartość dofinansowania: 70 000 zł,
  • maksymalny poziom dofinansowania: 60%.

Wymogiem jest także posiadanie głównej siedziby na terenie województwa mazowieckiego, minimum od 12 miesięcy. 

W ramach Poddziałania wsparcie będzie miało na celu podniesienie konkurencyjności sektora MŚP poprzez bony na doradztwo przeznaczone na zakup zewnętrznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym (świadczone przez IOB), mające na celu:

  • wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw polegające na udzielaniu bonów na doradztwo m.in. w zakresie opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania,
  • przedsiębiorcy w szczególności będą korzystali z zaawansowanych, wyspecjalizowanych usług doradczych, w szczególności wdrożenie nowego produktu/usługi, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, usługi usprawniające zarządzanie (optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów), analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania. Wsparcie nie może dotyczyć bieżącej działalności MŚP.

W praktyce przedsiębiorcy będą mogli zyskać dofinansowania, w ramach którego będzie można uzyskać dofinansowanie między innymi na system ERP, czy usługi doradcze itp. Więcej informacji w prezentacji (kliknij tutaj).

Termin naboru potrwa od 31 sierpnia do 2 listopada 2016 roku. Przypominamy, że rzetelne napisanie wniosku przez naszych konsultantów oraz jego weryfikacja trwa 4 tygodnie.

Zachęcamy zainteresowane osoby do kontaktu z naszym konsultantem:

Adam Żydzik

+48 723 560 400
adam.zydzik@netrix.com.pl

Sprawdź pozostałe dofinansowania ERP dla województwa mazowieckiego TUTAJ.