Na drodze zawartego porozumienia pomiędzy koordynatorem działań Lubelskiego Inkubatora Technologii Informatycznych, firmą Netrix Group, a kooordynatorem działań Klaster.info, firmą Sekwencja, Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych został Ośodkiem Innowacji współpracującym z Klaster.info.

Klaster.info to klaster, którego głównym celem jest podnoszenie konkurencyjności polskich firm z sektora MŚP na rynkach krajowym oraz zagranicznym poprzez tworzenie i wdrażanie systemów IT oraz świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych. W ten sposób małe i średnie przedsiębiorstwa mogą sukcesywnie powiększać swoje udziały rynkowe stając się ciekawą alternatywą dla klientów oraz znaczącą konkurencją dla dużych przedsiębiorstw międzynarodowych.

Podnoszenie konkurencyjności

Jako Ośrodek Innowacji w ramach współpracy Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych będzie realizował następujące cele:

  • rozpowszechnianie wiedzy dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

  • współdziałanie na rzecz tworzenia osi rozwoju procesów biznesowych w firmach z sektora MŚP (procesy będą oparte na nowej technologii IT oraz innowacyjnych projektach rozwojowych),

  • podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez wdrażanie nowych, proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MŚP.

Swoją działalność Klaster.info opiera na 3 filarach: bezpieczeństwa w systemach IT, firmach trudniących się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacji, analizy i projektowania systemów oraz aktywności na polu E-zdrowia i telemedycyny przy wykorzystaniu najnowocześniejszych trendów i innowacyjności w zakresie IT.

klaster.info

Więcej informacji o działalności oraz ofercie klastra znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej: Klaster.info.